Záznam o splnění aktivity

Název aktivity: Vyrobte si ochranné roušky
Název týmu: Lemurci

Termín realizace: březen 2020
Členové týmu účastnící se realizace: Iris, Miris, Valis Tomanis

Hodnocení realizace aktivity týmem
Hodnocení aktivity - jak se vám nápad aktivity líbil, jak vás bavila její realizace:
1 : Super - velmi nás to bavilo

Hodnocení aktivity - z hlediska náročnosti její realizace:
1 : Oddychovka - zvládli jsme to naprosto v pohodě

Pozitivní hodnocení aktivity:
Líbilo se nám, že jsme mohli mnoha lidem pomoct.

Negativní hodnocení aktivity:
nemáme negativní reakci, snad jen ten binec při realizaci.....

Další komentáře k aktivitě:

Hodnocení realizace aktivity organizátory
Počet přidělených bodů za realizaci: 150
Komentář organizátorů k přiděleným bodům: Za splnění aktivity přiděleno 100 bodů, dalších 200 bodů bylo přiděleno jako bonus za mimořádný výkon a obětavost
Popis realizace aktivity týmem

Když jsme se dozvěděli, že bude karanténa a bude povinnost nosit roušky, které nešlo sehnat, nažhavili jsme šicí stroj a rychle se dali do práce.
Naštěstí jsme měli doma hodně látek a tak jsme šili pondělí až pátek……..někdy i v sobotu. V neděli jsme odpočívali. Také jsme se rozhodli pomoct i ostatním a něco i rozdat. Počet roušek přesáhl přes 100 ks a pak jsme šicí stroj, žehličku a látky nechtěli chvilku vidět. Holky jsem naučila používat šicí stroj, stříhaly látku a zažehlovaly.