Silhouette of happy business team making high hands in city background for business teamwork concept

Vyhlášení výsledků

Přesně před rokem dne 20. ledna 2020 byla zahájena komunitní soutěž rodinných týmů s názvem Rozhýbejme Třanovice. Možnost získávat body za splnění zadání různých úkolů byla ukončena 20. prosince 2020 a dnes 20. ledna 2021 ( přesně rok poté) v tomto posledním příspěvku na našem komunitním portále zveřejňujeme informace o výsledcích a chceme provést takovou malou rekapitulaci.

Když jsme s organizačním týmem tuto soutěž připravovali a plánovali, byly naše představy úplně odlišné od toho jak to nakonec probíhalo, nicméně musíme konstatovat, že ikdyž to vlivem pandemie Covid-19 probíhalo vše jinak, přesto jsme přesvědčeni, že tato soutěž měla svůj význam a velmi oceňujeme všechny rodinné týmy, které se do soutěže přihlásily a věříme, že připravované aktivity a akce soutěžící bavily, vzdělávaly a obohatily o spoustu skvělých zážitků a zkušeností, které mohli v rámci své rodiny získat.

Nejrazantnější redukce plánu byla v oblasti společných akcí, kde se měly jednotlivé rodiny vzájemně potkávat a budovat komunitu občanů – z původně plánovaných 12 akcí se uskutečnila pouze jediná – únorové společné bruslení. V období určitého rozvolnění protiepidemických opatření se přeci jen podařilo připravit další 2 společné akce – v červnu připravil rodinný tým Michalikovi na zahradě u svého domu společnou akci Dětský Olympijský den a na začátku září se mohly rodiny sejít na akci Cesta za pokladem.

Nyní uvedeme několik čísel charakterizujích průběh soutěže. Do soutěže se zaregistrovalo 17 rodinných týmů, což bylo 83 osob (40 dospělých / 43 dětí).

V katalogu aktivit bylo zvěřejněno celkem 60 úkolů či výzev za jejichž splnění mohli účastnící získávát body po vyplnění formuláře Záznam o aktivitě, kde soutěžící vyplnili informace jakým způsobem zadání úkolu naplnili, bylo zde možné provést určité hodnocení aktivity z hlediska zábavnosti, náročnosti, kdo se účastnil realizace a jaké byly dojmy a zážitky zúčastněných. Do formuláře Záznam o aktivitě také museli rodinné týmy přiložit i důkazní materiál např fotografie. Tyto záznamy o aktivitách byly po schválení projektovým koordinátorem a přidělení odpovídajícího počtu bodů zveřejněny pro ostatní soutěžící, takže se i další rodiny měli možnost podívat jak se s úkolem vypořádali jiní a co zajímavého zažili, viděli či navštívili. Kromě individuálních aktivit, které si týmy mohly plnit libovolně a zcela nezávisle na ostatních rodinných týmech, proběhly také 3 hromadné setkání rodin (společné akce).

Celkem bylo přiděleno 20100 bodů za splnění zadání aktivit nebo za účast na společných akcích. Suma bodů přidělených pro jednotlivé rodinné týmy a celkové pořadí týmů si lze prohlédnout v následující tabulce.

PořadíNázev týmuPočet bodů
1.Lemurci4800
2.Michalíci3300
3.KLUSÍCI2900
4.Rakusovi Team2050
5.Ochmanovi1250
6.Team TKB1000
7.Cookies900
8.Mc Grygovi650
9.hu2mani600
10.DZFA Rylko500
11.6males450
12.Wewerky400
12.Panda Team400
14.KaMeRoVi350
15.Forever Young300
16.Messouni250
17.Účastníci0

Všem účastníkům rodinné soutěže bych chtěl velmi poděkovat za jejich nasazení a bojového ducha, za odvahu se vůbec do soutěže přihlásit a vyzkoušet si nové věci a také za snahu seznámit se s dalšími rodinami a rozvíjet vzájemnou komunitu občanů naší malebné obce Třanovice.

Pro nejlepší rodinné týmy, které se umístily na 1-3 máme připraveny slíbené odměny a na jejich předání se dohodneme individuálně.

Bez štítků

Není možné přidávat komentáře