Organizace

Dotaz:

Proč požadujete pro zapojení se do soutěže uhrazení registračního poplatku?

Odpověď:

Zavedení registračního poplatku má primárně 2 důvody.

1.S organizací soutěže, přípravou aktivit a akcí jsou spojené nemalé náklady (příprava a organizace společných akcí, zajištění občerstvení, platby za služby a vstupné na společné akce) a jelikož se organizátorům prozatím ještě nepodařilo získat potřebné finance v plné výši (ikdyž jsme o to opravdu intenzívně usilovali a podali jsme v minulém roce 4 žádosti do různých grantových programů), rozhodli jsme se, že už nebudeme start soutěže odkládat a spustíme ji již nyní s vírou, že se nám podaří zajistit financování v průběhu roku 2020.

2. Chceme, aby tato soutěž byla naším společným dílem a proto je potřebné, aby se jednotlivé rodinné týmy na soutěži aktívně podílely a nebyly jen v roli pozorovatelů. Jsme přesvědčeni, že pokud se rodina vědomě rozhodne pro vstup do soutěže a uhrazení tohoto symbolického poplatku, dává tím organizátorům najevo, že to se svou účastí v soutěži myslí vážně a že s touto rodinou můžeme počítat.

Dotaz:

Jak jsou organizátoři soutěže placeni? Jaká část nákladů je určena na administraci projektu?

Odpověď:

Nikdo z členů organizačního týmu není za tuto svoji aktivitu placen. Nemáme uzavřeny žádné dohody o provedení práce a veškeré aktivity a činnosti související s organizací, plánováním a realizací tohoto projektu vykonáváme jako dobrovolnické práce ve svém volném čase. A děláme to rádi, protože  nás to baví a určitým způsobem vnímáme svoji spoluodpovědnost za naši krásnou obec Třanovice a blaho občanů zde žijících.

Těšíme se na tuto soutěž a všechny výzvy a úskalí, ale především věříme, že se všichni budeme dobře bavit a vzajemným obohacováním se budeme rozvíjet naše rodiny a komunitu občanů.

Na administraci projektu a jeho webového portálu nemáme vyhrazenu v rozpočtu žádné prostředky.

Týmy

Dotaz:

Je možné, aby rodinný tým byl tvořen 2 různými rodinami, které nejsou příbuzensky spřízněné?

Odpověď:

Ve své podstatě ano, pravidla takovémuto sloučení 2 různých rodin nebrání. Ale myslíme si, že pro obě rodiny bude mnohem lepší soutěžit samostatně, protože primárním cílem je rozvíjet vztahy, komunikaci, spolupráci a společné trávení volného času v jednotlivých rodinných buňkách a jsme přesvědčeni, že takto odděleně to pro vás bude mnohem přínosnější, zábavnější a spojující. A asi také i mnohem jednodušší z hlediska organizace a logistiky.

Dotaz:

Je možné, aby rodinný tým měl více členů než jen určených 8?

Odpověď:

Spíše bychom vám to nedoporučovali. Máme za to, že navržený počet členů týmu (3-8) je optimální a tým s více členy je už poměrně těžce koordinovatelný, bude to představovat i zvýšenou organizační náročnost pro vás samotné.

Pokud by přeci jen tato potřeba nastala, budeme ji řešit individuáně – prosíme kontaktujte nás.

Bodování

Dotaz:

Budou body přidělené konkrétnímu týmu viditelné i pro ostatní?

Odpověď:

Ne. Počet přidělených bodů bude zobrazen pouze  vlastnické rodině na jejich profilové stránce. Ostatní uživatelé nebudou mít informaci o počtu získaných bodů k dispozici, pouze pořadí jednotlivých rodin dle počtu bodů.

Na profilové stránce rodinného týmu bude k dispozici také tabulka zobrazující za jaké aktivity, kolik bodů a kdy jim bylo přiděleno (Podmínkou přidělení bodů je vyplnění formuláře Záznam o aktivitě dle daných požadavků)

Dotaz:

Jak je možné získat bonusových 300b?

Odpověď:

Bonusové body (300b) může každý rodinný tým získat za organizaci vlastní individuální aktivity nebo společné či sportovní akce pro ostatní týmy. Podmínkou je, že se společné / sportovní akce zúčastní minimálně 20 soutěžících nebo 5 rodinných týmů, individuální aktivitu musíte připravit tak, aby ji mohly splnit všechny týmy. Vlastní akci nebo aktivitu může rodinný tým zorganizovat pouze 1x a před její realizací musí být tato schválena organizátory soutěže.

Pokud chcete připravit nějakou aktivitu nebo společnou či sportovní akci, nejprve nás kontaktujte, představte nám svůj nápad a pokud se nám to bude líbit, zařadíme to do katalogu aktivit a dohodneme detaily realizace. Bonusové body budou přiděleny až po uskutečnění akce.

Klidně se ptejte!
QA1

Portál

Dotaz:

Jsou stránky webového portálu připraveny i pro používání v mobilních telefonech nebo na tabletu?

Odpověď:

Ano. Ve webovém portálu je používán responzivní design, byl optimalizován z hlediska viditelnosti a funkčnosti různých elementů a vše by mělo korektně fungovat i v těchto zařízeních s měnším displejem.

Pokud by jste zaznamenali nějaký problém, prosím kontaktujte nás a budeme se snažit to co nejrychleji opravit.

Dotaz:

Plánujete mít i vlastní mobilní aplikaci nahrazující webový portál?

Odpověď:

Ne. Vývoj mobilní aplikace je příliš drahý a náročný a nepřineslo by to kýžený efekt. Webový portál byl přizpůsoben pro mobilní telefony a tablety a měl by poskytovat všechny potřebné činnosti a funkcionality i v těchto mobilních zařízeních.

Aktivity

Dotaz:

Je možné splnit aktivitu z katalogu vícekrát a získat tak násobný počet bodů?

Odpověď:

Ne, bohužel toto není možné. Každá aktivita může být splněna jedním týmem pouze 1x.

Dotaz:

Proč je požadováno vyplnění formuláře Záznam o aktivitě?

Odpověď:

Jednou z důležitých podmínek soutěže je, že musí být transparentní. Tedy pro přidělení bodů pro rodinný tým musí být splněny podmínky zadání aktivity. Jednozančně průkazným je pouze záznam, který zadal přihlášený uživatel (za rodinný tým) a tento je uložen v databázi včetně datumového razítka a jména uživatele. Po vložení záznamu, je tento odeslán organizátorům soutěže k posouzení a následně může být schválen a jsou přiděleny body pro tým, nebo mohou organizátoři požadovat doplnění nějakých informací a vrátit záznam zpět týmu.

Součet přidělených bodů za jednotlivé aktivity je vypočítáván dynamicky na základě jednotlivých záznamů

Akce

Dotaz:

Jak se může náš tým přihlásit k účasti na společné nebo sportovní akci?

Odpověď:

U jednotlivých akcí v katalogu bude pro přihlášené uživatele zobrazováno tlačítko po jehož stisknutí budete moct zadat počet účastníků z vašeho týmu, kteří by se akce chtěli zúčastnit (počet dospělých / počet dětí). Bude také umožněno přidat tam nějaký vlastní komentář či poznámku. (Aktuálně je tato komponenta připravována a ještě ji nelze použít)

Některé akce můžou být s omezenou kapacitou účastníků – tato informace bude zobrazována v detailu akce včetně informace o počtu již přihlášených účastníků a počtu volných míst. Po naplnění kapacity bude možnost přihlášení na akci uzavřena.

Dotaz:

Určený počet bodů bude přidělen pouze za účast na akci? Nebo je potřeba udělat ještě něco jiného?

Odpověď:

Body za akce (společné či sportovní) budou přidělovány za účast a vyplnění formuláře Záznam o aktivitě. Důvodem je to, že používáme stejný mechanismus jako u individuálních aktivit pro evidenci záznamů a přidělování bodů po schválení organizátory.

Také bychom rádi získali nějakou zpětnou vazbu od vás účastníků akce. Formulář Záznam o aktivitě tuto možnost poskytuje a pro nás je zpětná vazba velmi potřebná pro přípravu a organizaci dalších budoucích akcí v soutěži.