bonus1

Další body za mimořádný výkon

V příspěvku Body za něco mimořádného jsme vás informovali, že chceme bodovým ziskem 200 bodů oceňovat týmy, jejichž členové udělali něco, co fakt stojí za zmínku a pozoronost. A máme velkou radost že můžeme bonusové body přidělit a to hned 5 týmům a ve 2 kategoriích.

Takže s radostí vám chceme oznámit, že bonusových 200 bodů získaly týmy DZFA Rylko a Wewerky za organizaci dětských táborů a roli hlavního vedoucího – Dominik Rylko byl hlavním vedoucím na táboře sdružení FARNÍČEK, Jana Wewiorková byla hlavní vedoucí na táboře SCEAV.

Dále bonusových 200 bodů získaly týmy Ochmanovi (Martina a Roman), TeamTKB (Marian), PandaTeam (Martina) za účast člena týmu na extrémním horském závodě Beskydská Sedmička – B7.

I váš rodinný tým může bonusových 200 bodů získat (každý tým max 1x). Dejte nám vědět o tom, proč a za jaký výkon (činnost) by právě váš tým měl být odměněn a po posouzení třeba zrovna právě váš tým oceníme a bonusové body přidělíme.

helping-hands

Body za něco mimořádného

V naší soutěži se snažíme motivovat vás k různým aktivitám, z nichž můžou vaše rodiny profitovat. Většina aktivit by měly utužovat vztahy mezi jednotlivými členy rodin, mezi rodiči a dětmi. Cílem této soutěže je, aby jste spolu trávili čas, povídali si, hráli si, objevovali a dělali něco příjemného, odpočinkového, zábavného ale i prospěšného. Zkrátka, aby tato soutěž vaši rodinu semkla a také i nějakým způsobem obohatila a rozvinula či posunula někam dále.

Také bychom si ale moc přáli, aby naše hra byla pro vás určitou výzvou – aby jste jako rodina (nebo její jednotliví členové) mohli být nějakým způsobem užiteční i dalším rodinám, dalším občanům a lidem ve vašem okolí. Abychom nežili jen pro sebe, pro své rodiny, ale uměli se nějakým způsobem rozdělit s druhými.

Dnes jsme obrželi záznam o aktivitě Vyrobte si ochranné roušky od nového týmu Lemurci, který byl podnětem k napsání tohoto příspěvku. Z tohoto záznamu jsme se dozvěděli o mimořádném úsilí členů rodinného týmu, když maminka a dcery ušily více než 100 roušek, které poté zdarma rozdaly ostatním lidem či organizacím (např. stacionáře pro postižené spoluobčany, jež spravuje Slezská Diakonie).

Tohle byl úctyhodný výkon a moc krásné gesto a proto jsme se rozhodli odměnit tento tým bonusovými body – přidělujeme týmu Lemurci bonusových 200 bodů. Zároveň nás to inspirovalo pro drobné rozšíření pravidel soutěže o možnost přidání bonusových 200 bodů za nějakou mimořádnou činnost pro jakýkoliv tým, aby i ostatní rodiny mohly udělat něco fakt dobrého a prospěšného pro své okolí.

Nebuďte zbytečně skromní a pokud realizujete nějaký podobný dobročinný skutek pro blaho spoluobčanů či obyvatel naší obce, pochlubte se nám s tím a po posouzení vám moc rádi připíšeme bonusové body, protože si velmi ceníme skvělých a nesobeckých lidí, kteří jsou ochotní dávat něco ze sebe těm, kdo nás obklopují.