Sváteční jarní dny již uběhly a zase nám všem začinají dny všední – ikdyž v aktuální situaci vlastně všední dny (tak jak jsme byli zvyklí dříve před pandémií) asi ještě nějaký čas nezažijeme.

Třebaže jste jarní svátky museli zažívat úplně jinak, než běžně, věříme že byly zajímavé, netradiční, sbližující a hlavně příjemné. Velmi nás zajímá, jaké byly vaše VLKNC, jak jste trávili čas, kde jste byli či jaké zážitky jste získali. Také nás značně zajímá v čem byly svátky jiné než nač jste byli zvyklí (které aktivity jste dělat nesměli a dříve jste je vždy dělali) a jak těžká byla adaptace na uplatněné regulace naší vlády.

Zadání aktivity, za jejíž splnění můžete získat 50b, není úplně triviální, ale fandíme vám a jsme si jisti, že jej zvládnete – napište nám text článku (musí mít minimálně 10 vět) zaznámenávající jak vypadaly vaše sváteční dny a užívejte výrazy jež uvnitř nemají zakázaný znak O. Jestliže zakázaný znak O nelze ve větě vynechat, nahraďte jej znakem X (jak je patrné z nadpisu aktivity). Ale snažte se zajistit minimalizaci výskytu “špatných” písmen v textu članku. Také budeme žádat 3 snímky přibližující vaše zážitky i dalším čtenářům a účastníkům hry.

Těšíme se na výsledky vaších hrátek s českým (případně s jiným) jazykem