Je to již téměř 5 let, co v obci Třanovice přibyly nové turisticky přitažlivé, krajinotvorné a nádherně odpočinkové rybníky – výstavba rybníků a přilehlé naučné stezky byla dokončena v roce 2015.  Lidé se do Třanovic vydávají kvůli krásné krajině v blízkosti Beskyd, síti turistických tras, cyklostezek a atraktivní hipostezce.

Trocha historie

Kdysi tu mívali i poměrně rozsáhlou rybniční soustavu. Tu vzala válka a komunismus. Nedávno se ji však díky úsilí místních a Státního pozemkového úřadu (SPÚ) podařilo obnovit.

„Až do 2. světové války se zde nacházelo 5 původních funkčních rybníků napájených z potoku Mušalec, čtyři ve vlastnictví statkáře Kappela a jeden rolníka Witáska. Během války byly všechny rybníky vypuštěny a již zůstaly prázdné. Zbyly jen hráze, které však postupně zarůstaly náletovými stromy, tím spíše, že za komunismu byl majetek zkonfiskován a majitel vystěhován,“ popisuje historii místa J. Tomiczek, starosta Třanovic.

„V devadesátých letech se začala připravovat výstavba rychlostní komunikace, která prakticky protnula naši obec, a tak jsme se snažili tento významný zásah do krajiny alespoň trochu vykompenzovat obnovením rybníků. Důvodem byly i časté záplavy působené meandrujícím potokem Mušalec, kterým bylo potřeba zamezit. A abych pravdu řekl, byl to i můj osobní sen, jakási nostalgická vzpomínka na dětství…“

V rámci projektu byly vybudovány dvě vodní nádrže: na toku Mušalec a U Křižovatky.

Vodní nádrž na Mušalci o rozloze 23 588 m2 plní protipovodňovou i protierozní funkci a spolu s přilehlým lesem a potokem přispívá ke zvýšení kvality životního prostředí v obci. Napomohlo tomu i zachování starých dubů na původních hrázích, díky čemuž je místo sice nově upravené, ale zároveň neztratilo na autentičnosti, což oceňují obzvláště pamětníci.

Vodní nádrž U Křižovatky, vybudovaná na ploše 10 666 m2, slouží k zadržení vody přitékající z přilehlých zemědělských pozemků. Podařilo se tu vytvořit ideální prostředí pro rozvoj společenstev vodních a mokřadních rostlin a živočichů.

V Třanovicích jsou na výsledek obnovy, jejíž cena dosáhla částky 25 milionů korun, náležitě hrdí. „Atraktivita zdejší krajiny dost trpí tím, že se nacházíme v tzv. dopravním slezském kříži a vede tudy mezinárodní komunikace, která prochází obcí. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro renovaci vodní soustavy. Podařilo se nám obnovit něco opravdu cenného a pro naši přírodu smysluplného, vytvořit příjemné odpočinkové místo a zároveň navázat na mnohaletou historii,“ vypráví s nadšením starosta Třanovic.

A že to stálo za to, potvrzuje i ocenění projektu Krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v katastrálním území Třanovice v soutěži SPÚ Společné zařízení roku 2015 v kategorii Protierozní a vodohospodářská opatření. Podle odborné poroty vybudovaná multifunkční soustava vodohospodářských a krajinotvorných opatření nejen přispěla ke zvýšení biodiverzity prostředí, ale je dnes schopna i výrazně ovlivnit průběh případné povodňové vlny a zabránit větším škodám.

Tady vám přikládáme i odkaz na video prezentaci, kterou k výstavbě a realizaci proměny rýbníků připravil SPÚ.

Kromě toho, že rybníky plní ochrannou funkci proti nečekaným povodním, jsou unikátní především svým bohatým biotopem rostlin a živočichů a hlavně se staly novou dominantou obce Třanovice. Rybníky jsou velmi hojně navštěvovany turisty i místními obyvateli a právem můžou být Třanovičtí na toto skvělé dílo opravdu hrdi – je to vyloženě relaxační záležitost, sednout si na vyhlídku nebo břeh rybníka a pozorovat kouzelné hry světla a stínu a pestrost a úžasnost života a přírody.

Zadání aktivity

Třanovické rybníky jsou místem, které by jste rozhodně měli navštívit. Předpokládáme, že jste tak již mnohokráte učinili, ale klidně se tam zase můžete zajít podívat, protože pokaždé tam uvidíte něco krásného, odpočinete si a dopřejete si pořádnou dávku klidu, harmonie a pozitivní energie. Za tuto aktivitu můžete v součtu získat 100 bodů, ale můžete se spokojit i jen se ziskem poloviny bodů za návštěvu pouze 1 místa – záleží jen na vás. Aktivity by se měly účastnit minimálně 2/3 vašeho týmu, ale vřele vám doporučujeme, ať se tam vydáte všichni.

Prvních 50 bodů vám přidělíme za návštěvu rybníku u křižovatky a přilehlé vyhlídky (modrá trasa naučné stezky, zastavení A3 a A5) – budeme po vás požadovat 2 fotografie a do komentáře nám uveďte jakou tématikou se zabývá informační tabule A3 (posezení u rybníku).

Dalších 50 bodů vám přidělíme za návštěvu Mušaleckých rybníků  (zelená trasa naučné stezky, zastavení B5) – budeme po vás požadovat 2 fotografie a do komentáře nám seřaďte jednotlivé zvířata dle jejich umístění na informační tabuli – začněte v levém horním rohu (pozice 1) a jako poslední (pozice 8) by měl být živočich umístěný v pravém dolním rohu.

Vaše komentáře dokazující splnění úkolu ověříme a poté je ze záznamu odstraníme (aby si i ostatní týmy musely splnit toto dílčí zadání samostatně)