Dětský tábor je akce pro děti a mládež, probíhající obvykle o letních prázdninách. Účastníci tábora neboli “táborníci” se během dětského tábora obvykle účastní různých sportovních a kreativních činností. Místo, kde tábor probíhá, se také často nazývá tábořiště. Příkladem tábořiště je louka nebo mýtina v lese. Existují tábory, na kterých se účastníci věnují konkrétním zájmovým činnostem. Například tábory umělecké, hudební, počítačové nebo věnující se jízdě na koni. Rovněž existují tábory pro děti se zdravotními omezeními či s dietami. V dnešní době jsou táborové aktivity dostupné i dospělým lidem (tzv. tábory pro dospělé). Dětské tábory probíhají v mnoha státech světa.

Organizace tábora

Dětské tábory lze dělit podle několika hledisek. Existují tábory určené pouze pro uzavřenou skupinu dětí, pořádané např. skautským oddílem. či jiným dětským oddílem, kde se děti celý rok schází. Opakem jsou veřejné tábory určené pro kohokoliv, kdo se na ně přihlásí.

Lidé, kteří jsou zodpovědní za děti a za průběh celého tábora se nazývají vedoucí nebo animátoři. Věk vedoucích je obvykle 18 až 25 let, protože se jedná o ideální brigádu pro středoškoláky a vysokoškoláky v období letních prázdnin. Platy vedoucích bývají většinou na úrovni minimální mzdy nebo se jedná pouze o úhradu stravy a ubytování. Na některých táborech se však jedná o dobrovolnou činnost. Výhodou je však možnost získání drahocenných zkušeností s vedením lidí a posílení organizačních schopností.

Na většině veřejných táborů jsou jednotlivým vedoucím přidělovány menší skupinky dětí (někdy také oddíly či družinky), které se účastní většiny her a aktivit společně. Každý vedoucí se pak více věnuje svému oddílu. Na některých táborech mezi sebou skupinky soupeří (např. o umístění nebo o body).

Na většině dětských táborů netráví děti pouze den, ale také na nich přespávají. K ubytování nejčastěji slouží malé chatky či stany s podsadami. Existují i tzv. příměstské tábory, to znamená, že děti na noc odjíždí domů. Dětský tábor bývá často prvním místem, kde je dítě delší dobu bez svých rodičů. Stesk po domově je tak častým problémem, se kterým se vedoucí táboru musejí vypořádat. Tábory jsou většinou připravovány jako tématické – jsou zaměřeny na konkrétní téma, které se promítá do celkové koncepce, her a připravovaných aktivit (např. indiáni, piráti, vědci, námořníci, kolonizátoři, cesta kolem světa atd. nebo je hlavním motivem příběh nějaké postavy či knihy.

Tábory dělíme následujícím způsobem:

  • Podle pořadatele
  • Podle typu ubytování (stany, chatky, pevné budovy a podobné stavby)
  • Podle zaměření (sportovní, herní)
  • Podle velikosti (počet dětí)
  • Podle délky trvání – nejčastěji týdenní, ale bývají tábory i 14-denní nebo 21-denní
  • Podle možnosti integrace (bezbariérový přístup)

Historie

První dětské tábory pocházejí pravděpodobně ze Spojených států. V roce 1861 tam první založil Frederick W. Gun. O další rozvoj se zasloužily dětské organizace, hlavně skautské. První skautský tábor se konal už v roce založení organizace 1907, v Čechách byl první v Lipnici v roce 1912.

Zásadní význam pro současnou podobu dětských táborů měly i pionýrské tábory. Byly zakládány ve všech státech socialistického bloku, v Sovětském svazu jich bylo na 40 tisíc. Nejznámější byl stále existující tábor Artěk, založený v roce 1925. Za dobu jeho existence jím prošel milion dětí, včetně mnoha z Československa, protože zdejší tábory byly mezinárodní.

Zadání aktivity

Tato aktivita je možností pro vaše děti jak si užít skvělý čas s kamarády, zažít nezapomenutelné dobrodružství a příjemně strávit část prázdnin. A ještě za to můžou získat 100 bodů pro váš rodinný tým. Pokud některé z vašich dětí bylo během prázdnin na táboře (pobytovém nebo příměstském) stačí vyplnit formulář Záznam o aktivitě a přiložit 2 fotografie (pokud nemáte tak si je můžete vyžádat od organizátorů, určitě vám je rádi poskytnou). Napište nám kde se dětský tábor konal, kdy a kdo se účastnil, kdo byl organizátorem a připojte i nějaké další postřehy od dětí – např. jaké bylo téma tábora, co zajímavého zažily, jak se jim na táboře líbilo atd. (klidně nechte děti vyplnit záznam o této aktivitě dle vlastního uvážení – dejte jim prostor, určitě to v pohodě zvládnou).

Pokud se nějakého tábora zúčastnil i některý dospělý člen vaší rodiny (jako organizátor, vedoucí, kuchař, zdravotník nebo jiný pomocný personál) uveďte tuto skutečnost do formuláře Záznam o aktivitě a přiložte jednu dokumentační fotografii a přidělíme vám bonusových 100 bodů.