Předpokládáme, že název této aktivity vás zaujal a klikáte na detail, aby jste se dozvěděli co jsme si to na vás zase vymysleli 😉

Tentokráte máme pro vás úkol, který by měl alespoň trochu “rozhýbat” a “prokrvit” vaše mozky. Ale nebojte, nebude to nic strašného ani extrémně složitého a rozhodně by to nemělo mít nějaké destrukční či negativní účinky. Spíše máme zato, že tato aktivita může vaši rodinu spojit v přemýšlení a sami se přesvědčíte, že staré rčení “víc hlav víc ví” platí a půjde vám to skoro samo.

Zadání úkolu je ve své podstatě triviální – jedná se o alternativní použití známe hry “Město-Jméno-Zvíře-Věc”. Tentokráte však nebudete soutěžit proti sobě, ale jako jeden tým proti zbytku světa (rozuměj proti ostatním rodinám v soutěži). Nejprve si stáhněte excelovou tabulku do níž budete zapisovat jednotlivé slova. Jak je již z názvu patrné, použijeme první písmena názvu naší soutěže – tedy písmena R a T. Vaším úkolem bude najít vhodné slova začínající daným písmenem a to celkem v 5 kategoriích – v každé kategorii minimálně 20 slov začínajících písmenem R a poté písmenem T.

  • LIDÉ – v této kategorii do tabulky zadáváte křestní jména nebo můžete zadat i příjmení nějaké slavné či jinak známe osobnosti (ve sloupci kategorie pak uvěďte v jakém oboru je tato osobnost známá – např. herec, politik, sportovec, spisovatel, muzikant …)
  • ZEMĚPIS – v této kategorii do tabulky zadáváte názvy obcí, měst, států, hor, řek či jiných zěměpisných názvů (ve sloupci kategorie pak uvěďte typ názvu – např. město, stát, hora …)
  • PŘÍRODA – v této kategorii do tabulky zadáváte názvy rostlin, živočichů, minerálů či jiných přírodopisných názvů (ve sloupci kategorie pak uvěďte typ názvu – např. ryba, květina, strom, nerost …)
  • VĚC – v této kategorii do tabulky zadáváte názvy věcí, předmětů či jiných dalších neživých artefaktů
  • ZNAČKA – v této kategorii do tabulky zadáváte názvy značek, produktů, firem či jiných názvů z různých odvětví průmyslu (ve sloupci kategorie pak uvěďte typ názvu – např. kosmetika, oblečení, jídlo, auto, výrobce, internetový poskytovatel, cestovní kancelář …)

Po vyplnění excel tabulky nám ji zašlete emailem a za splnění úkolu (doplnění 100 slov začínajících písmenem R je za 50b,  doplnění 100 slov začínajících písmenem T je za 50b)  můžete získat až 100 bodů. Zadání úkolu můžete splnit i pouze pro jedno písmeno.

Pokud jste tabulku vyplnili a stále vás napadají ještě další slova v různých kategoriích, klidně si do tabulky přidejte řádky a doplňte je tam. Na konci soutěže poté spočítáme slova “navíc” a 3 nejnápaditější týmy s nějvětším počtem přidaných slov odměníme bonusem v podobě 50 bodů.

Ve formuláři Záznam o aktivitě nám napište pár informací o tomto úkolu, jak jste to vnímali,, jak vás aktivita bavila, jak se vám dařilo objevovat slova a klidně můžete přidat i nějaké “pikantnosti”. Tentokráte nepožadujeme žádné fotografie, vyplněný excel pošlete emailem.