Věděli jste, že 15. květen se již od roku 1994 celosvětově slaví jako Mezinmárodní Den Rodiny ? Stalo se tak na základě rezoluce č. A/RES/47/237 Valného shromáždění Organizace spojených národů. V Česku se 15. květen slaví jako významný den od roku 2006

Mezinárodní den rodiny je velice význmaným dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést příjemným, naplňující a nenahraditelný pocit, který by nám v tento den měl být připomenut a vryt do paměti protože jak někteří mohou zapomenou není samozřejmostí.

Podoby dnešní rodiny jsou rozličné, ale pořád by měla zůstávat místem, odkud vycházíme a kam se vracíme. V rodině dítě získává dovednosti a osvojuje si návyky, které uplatní v dalším životě. A proto je třeba věnovat pozornost významu rodiny a třeba i za pomoci tohoto svátku její existenci slavit.

Rodina stále zůstává nenahraditelným prostředím, kde se nejsnáze a nejspolehlivěji stává z dítěte společenský a tvořivý člověk a kde se dospělý má příležitost permanentně zdokonalovat v nesobecké lásce a v nezištné spolupráci.

Zadání aktivity

Představte nám svoji rodinu a své nejbližší. Nejprve si stáhněte PowerPoint prezentaci která znázorňuje rodinný strom vašich nejbližších příbuzných a doplňte tam fotografie a křestní jména k jednotlivým členům vaší nejbližší rodiny – jednotlivé buňky si můžete upravit či přidat/odebrat dle počtu příbuzných. Pokud jste se již s některý členem vaší rodiny rozloučili z důvodu úmrtí, změnte pozadí buňky s jeho jménem na černé. K záznamu nám poté přiložte vyplněnou prezentaci.

Druhou částí úkolu bude, aby jste nám napsali pár bližších informací o vaších rodinných příslušnících, kde bydlí, jestli chodí do školy, pracují nebo jsou již v důchodu. Také nám můžete doplnit nějaké zajímavosti o vašich příbuzných nebo můžete zmínit nějaké významné úspěchy či jiné obdivuhodné činy.

Třetí částí tohoto úkolu bude přiložení 2 fotografií – na jedné by měla být zachycena co největší čast rodiny tatínka na druhé co největší část rodiny maminky

Za splnění tohoto úkolu můžete získat 100 bodů pro váš rodinný tým.