Cílem této aktivity je motivovat vás k poznávání naší krásné domoviny – České republiky. Vyzýváme vás tímto, aby jste si naplánovali nějaké výlety či dovolenou a navštívili zajímavé místa, které v naší malebné vlasti máme a poznali nové lokality, kde jste ještě třeba nikdy nebyli.

Naše republika se dělí celkem na 14 krajů, takže když vynecháme náš domácí Moravskoslezský kraj, pořád máte ještě spoustu míst k návštěvě. Pro splnění aktivity a zisk 100 bodů po vás požadujeme návštěvu na místech  nacházejících se v 3 různých krajích a z každého kraje přiložit 1 fotografii z níž bude patrné místo v kraji, které jste navštívili.

Do formuláře Záznam o aktivitě nam jednotlivé navštívené místa vypište, každému místu přiřaďte odpovídající název kraje a napište nám informace o tom kdy a kdo z vašeho týmu místo navštívil, proč jste tam byli a co zajímavého jste viděli či zažili. Můžete přiložit i nějaké zajímavosti o daném místě nebo tipy a doporučení pro ostatní soutěžící, proč by právě toto místo měli navštívit i oni.

Kraje

Vyšší územní samosprávné celky (zpočátku se užívala zkratka VÚSC) předpokládá článek 99 a následující Ústavy České republiky. Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, stanovil názvy krajů a jejich vymezení výčtem okresů (území okresů definuje vyhláška ministerstva vnitra č. 564/2002 Sb.). Novelizuje Ústavu (čl. 99) a nazývá VÚSC kraji. Tyto kraje zhruba kopírují kraje z let 1948–1960, zároveň jsou české NUTS 3.

Kraje definitivně vznikly 1. ledna 2000, samosprávné kompetence získaly na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dne 12. listopadu 2000, kdy proběhly první volby do jejich nově zřízených zastupitelstev. Zákon o krajích byl od doby svého přijetí novelizován už více než dvaceti zákony. Volby do krajských zastupitelstev se pak konají podle zákona č. 130/2000 Sb. Na hlavní město Prahu se ale zákon o krajích nevztahuje, Praze přiznává postavení a pravomoci obce a zároveň kraje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy se konají v termínech obecních voleb a podle jejich volebního systému

Dvakrát byly některé z krajů přejmenovány: poprvé byl k 31. květnu 2001 (dnem vyhlášení) novelizačním ústavním zákonem č. 176/2001 Sb. přejmenován Budějovický kraj na Jihočeský kraj, Jihlavský kraj na Vysočinu, Brněnský kraj na Jihomoravský kraj a Ostravský kraj na Moravskoslezský kraj, podruhé pak ústavním zákonem č. 135/2011 Sb. k 1. srpnu 2011 Vysočina na Kraj Vysočina.

Zákonem č. 387/2004 Sb. bylo k 1. lednu 2005 přesunuto 25 obcí z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje a tři obce (Huzová, Moravský Beroun, Norberčany) z Moravskoslezského kraje do Olomouckého kraje. Další změna hranic krajů proběhla k 1. 1. 2016 v souvislosti se zmenšením území vojenských újezdů. Některá vyčleněná katastrální území tak zákonem č. 15/2015 Sb. přešla z Karlovarského do Ústeckého kraje, z Jihomoravského do Olomouckého kraje a naopak z Olomouckého do Moravskoslezského kraje.

Novému krajskému uspořádání se postupně a částečně přizpůsobila i veřejná správa. Např. dosavadních osm krajských ředitelství policie se dne 1. 1. 2010 změnilo na 14, která odpovídají územnímu správnímu členění České republiky. Pouze organizace krajských soudů a krajských státních zastupitelství stále odpovídá dřívějšímu stavu, v nově ustavených krajských městech (vyjma Karlových Varů a v případě státního zastupitelství i Pardubic) jsou ale jejich pobočky.

14 krajů je uvedeno v číslovaném pořadí podle zákona, za pomlčkou je uvedeno sídlo kraje (tzv. krajské město).

 1. Hlavní město Praha
  2004 Praha.png
 2. Středočeský kraj – Praha
  2004 Stredocesky kraj.PNG
 3. Jihočeský kraj (do 30. 5. 2001 Budějovický kraj) – České Budějovice
  2004 Jihocesky kraj.PNG
 4. Plzeňský kraj – Plzeň
  2004 Plzensky kraj.png
 5. Karlovarský kraj – Karlovy Vary
  2004 Karlovarsky kraj.PNG
 6. Ústecký kraj – Ústí nad Labem
  2004 Ustecky kraj.PNG
 7. Liberecký kraj – Liberec
  2004 Liberecky kraj.PNG
8. Královéhradecký kraj – Hradec Králové
2004 Kralovehradecky kraj.PNG
9. Pardubický kraj – Pardubice
2004 Pardubicky kraj.PNG
10. Kraj Vysočina (do 30. 5. 2001 Jihlavský kraj, poté do 1. 8. 2011 jen Vysočina) – Jihlava
2004 Kraj Vysocina.PNG
11. Jihomoravský kraj (do 30. 5. 2001 Brněnský kraj) – Brno
2004 Jihomoravsky kraj.PNG
12. Olomoucký kraj – Olomouc
2004 Olomoucky kraj.PNG
13. Moravskoslezský kraj (do 30. 5. 2001 Ostravský kraj) – Ostrava
2004 Moravskoslezsky kraj.PNG
14. Zlínský kraj – Zlín
2004 Zlinsky kraj.PNG

Přehled krajů

Zkratka na RZ Název kraje
(kraj)
Zkratka ČSÚ Krajské město Počet obyvatel
(2019)
Rozloha
(km2)
Hustota zalidnění
(/km2)
A Hlavní město Praha PHA Praha 1 309 000 496,10 2 360
S Středočeský STČ Praha 1 369 000 11 014,97 104
C Jihočeský JHČ České Budějovice 642 000 10 056,79 62
P Plzeňský PLK Plzeň 585 000 7 560,93 73
K Karlovarský KVK Karlovy Vary 295 000 3 314,46 92
U Ústecký ULK Ústí nad Labem 821 000 5 334,52 154
L Liberecký LBK Liberec 442 000 3 162,93 135
H Královéhradecký HKK Hradec Králové 551 000 4 758,54 115
E Pardubický PAK Pardubice 520 000 4 519,00 112
M Olomoucký OLK Olomouc 633 000 5 266,57 123
T Moravskoslezský MSK Ostrava 1 203 000 5 426,83 227
B Jihomoravský JHM Brno 1 189 000 7 187,7 165
Z Zlínský ZLK Zlín 583 000 3 963,55 149
J Kraj Vysočina VYS Jihlava 509 000 6 795,56 75
CZ 10 650 000 78 864,92 134